آب معدنی طبیعی

آبی است که با آب آشامیدنی به دلایل زیر قابل تشخیص است :

الف- با دارا بودن املاح معدنی خاص، عناصر کمیاب و دیگر ترکیبات معدنی مشخص می شود.

ب- از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفاری شده از سفره های آب زیرزمینی به دست آید، و کلیه اقدام های احتیاطی برای جلوگیری از هر گونه آلودگی یا تاثیرات خارجی روی کیفیت آن باید انجام گیرد.

پ- ترکیبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبی برخوردار است.

ت- تحت شرایطی که ویژگی های آن تغییر نکند، جمع آوری شود.

ث- در نزدیک ترین محل ممکن به سرچشمه آب، تحت شرایط بهداشتی خاص، بسته بندی می شود.

ج- هیچگونه فرآیند پالایش به جز فرآیندهایی که در این استاندارد تعیین شده است، برای آن به کار نرفته باشد.

آب معدنی طبیعی باید زلال، بدون ذرات معلق و رسوب و عاری از بو و مزه نامطلوب باشد. طعم و مزه آب معدنی طبیعی بر حسب شرایط محلی و وجود گاز و املاح مختلف آن ممکن است متفاوت باشد.

انواع آب معدنی طبیعی

۱: آب معدنی طبیعی گازدار : آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز طبق این استاندارد و بسته بندی، دارای دی اکسید کربن به همان میزانی است که آب معدنی در سرچشمه آب داشته است و گاز دی اکسید کربن به طور آشکار در شرایط فشار و دمای متعارف محیط ، از آن متصاعد می شود.

۲: آب معدنی طبیعی بدون گاز : آب معدنی است که به طور طبیعی و پس از پالایش های مجاز طبق این استاندارد و بسته بندی، فاقد گاز دی اکسید کربن به میزانی است که به طور آشکار در شرایط فشار و دمای متعارف محیط، از آن متصاعد شود.

۳: آب معدنی طبیعی گاززدایی شده : آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز طبق این استاندارد و بسته بندی، میزان دی اکسید کربن آن به طور خود به خود یا غیر خود به خود، حذف شده است.

۴: آب معدنی طبیعی غنی از گاز (دی اکسید کربن) : آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز طبق این استاندارد و بسته بندی، دارای دی اکسید کربن به میزان بیشتری نسبت به مقدار آن در محل منشاء آب باشد. در ضمن این گاز از خود منشاء آب معدنی طبیعی تامین می شود.

۵: آب معدنی طبیعی گاز دار شده : آب معدنی است که پس از پالایش های مجاز طبق این استاندارد و قبل از بسته بندی، از منبع دیگری گاز به آن، اضافه می شود.

بسته بندی

  آب معدنی طبیعی باید در ظروف تمیز و غیر قابل نفوذ، بسته بندی شود. ویژگی های ظروف شیشه ای مورد استفاده در بسته بندی آب های معدنی باید با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۰۹، مطابقت داشته باشد. ظروف یک بار مصرف برای بسته بندی آب های معدنی طبیعی باید از نوع مجاز برای مواد غذایی باشد. ظرفیت مجاز ظروف، حداکثر ۵ لیتر می باشد و استفاده از ظروف با ظریفت ۲۰ لیتر، با کسب مجوز قانونی لازم از مراجع قانونی و ذی صلاح کشور مجاز می باشد. حجم محتوی باید حداقل ۹۵% حجم ظرف باشد.

برچسب گذاری

با رعایت کامل مفاد استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۷۰، آگاهی های زیر باید به صورت واضح، مشخص، خوانا، پاک نشدنی و قابل دیدن در شرایط عادی خرید و مصرف، بر روی هر بسته (بطری) برای مصارف داخلی، به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی و یا به زبان کشور خریدار نوشته، چاپ و یا برچسب شود :

  • نام و نوع فرآورده که باید با اندازه قلم معادل حداقل نصف اندازه قلم مربوط به نام و علامت تجارتی و در زیر یا بالای نام و علامت تجارتی، طبق این استاندارد منطبق با نوع آب، روی هر بسته (بطری) نوشته، چاپ و یا برچسب شود، به شرح زیر می باشد:
  • آب معدنی طبیعی گازدار
  • آب معدنی طبیعی بدون گاز
  • آب معدنی طبیعی گاززدایی شده
  • آب معدنی طبیعی غنی از گاز
  • آب معدنی طبیعی گازدار شده

۲- نام و محل جغرافیایی سرچشمه آب معدنی طبیعی

۳- نام و نشانی کامل تولیدکننده و علامت تجارتی آن

۴- جدول مقادیر ترکیبات شیمیایی موجود در آب معدنی طبیعی : مقادیر ترکیبات شیمیایی ذکر شده بر روی هر بسته (بطری)، باید حداقل شامل کلسیم، منیزیم، TDS، فلوئورید، کلرید، نیترات، نیتریت، سدیم، بر حسب میلی گرم بر لیتر و سختی کل، بر حسب میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم، و pH، مطابق با مقدار میانگین نتایج آزمون یک سال پیش از تولید باشد. چنانچه فراورده حاوی بیش از یک میلی گرم بر لیتر فلوئورید باشد، باید عبارت (حاوی فلوئورید) به طور آشکار روی هر بسته (بطری) نوشته شود.

 ۵- حجم بر حسب سیستم متریک

۶- شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷- سری ساخت

۸- زمان ماندگاری (به روز – ماه – سال)

۹- شرایط نگهداری (دما و نور) : نوشتن عبارت (دور از تابش مستقیم نور خورشید و در جای خنک (دور از یخ زدگی) نگهداری شود) بر روی هر بسته (بطری)، الزامی است.

۱۰- نوشتن خواص درمانی به هر صورت و عنوان و استفاده از هر گونه واژه، اصطلاح و عبارت و یا تصاویر و اشکال گمراه کننده، بر روی هر بسته (بطری) آب معدنی طبیعی ممنوع است.