ردیفشرکت بازرسوضعیت مدیر عامل مدیر فنی بازرسآدرس نمابرتلفن بازرس
۱شرکت بازرسی مهندسی ایرانفعال محمدرضا اویسی ۰۹۳۸۲۱۳۹۴۹۰میثم جعفریعلیرضا دمی زاده بندرعباس-خیابان امام خمینی- میدان ابوذر-نبش کوچه قوام ۲-ساختمان دریا-طبقه اول-واحد سوم-۰۷۶۳۲۲۳۹۰۰۷۷۶۳۳۶۲۱۵۵۷دمی زاده - ۹۳۷۸۸۳۸۸۷۲
۲شرکت بازرسی فنی تکین کوفعال ابراهیم ضیائی۰۹۱۲۲۷۶۸۴۳۱شاهرخ علیپورعلی کوردانیبندر عباس - خیابان دانشگاه - جنب داروخانه دکتر گودرزی - ساختمان ذکریا - طیقه دوم-۰۷۶۳۳۳۳۹۹۱۰۷۶۳۳۳۳۹۹۱۰کوردانی - ۹۳۷۵۳۳۴۷۶۴
۳بازرسی اس جی اس ایرانفعال علی ابراهیم زاده۰۹۱۲۱۰۵۲۰۴۹ایمان ادیب پورمحمدرضا موساوی زادگان-محمدرضا نجفی-علی مزیدیبندرعباس -کوی امیرآباد خیابان عمار کوچه عمار ۶ درب سوم سمت راست-۰۷۶۳۳۵۵۹۹۵۸۷۶۳۳۵۵۶۲۹۵موسوی -۹۱۲۹۵۸۳۳۹۷
۴بهداد صنعت آریان خراسانفعال کبیریان ۰۹۱۵۵۱۳۷۶۳۳حامد کنفچیانمسلم زارعی بندر عباس -چهارراه مرادی-پاساژ طلا فروشی رضا- طبقه دوم- واحد ۵ - ۰۷۶۳۲۲۳۳۴۰۶۰۷۶۳۲۲۳۳۴۰۶زارعی-۰۹۱۷۳۰۷۶۶۲۷
۵روشاک پایا کنترلفعال مسعود حیدری۰۹۱۲۲۳۴۲۷۱۰سید جلیل سلم آبادیمرتضی حداد برزکی-حجت زاهدیبندرعباس- انتهای خیابان دانشگاه- ۴/۵ هکتاری - طبقه فوقانی املاک نگارستان-۰۷۶۳۳۶۶۱۹۱۲۷۶۳۳۶۶۱۹۱۲زاهدی - ۹۱۷۳۶۱۴۸۱۱
۶شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمفعال شهروز ابراری لزرجانی ۰۹۱۷۶۹۴۱۵۸۶عبدالله خورسندعبدالله خورسندبندرعباس-بلوار دانشگاه - کوچه نوروز یک -، قشم - میدان گلها بلوار ۲۲ بهمن بلوار استاندارد-۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱ ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۲۷۶۳۵۲۴۲۲۹۳زارعی - ۹۳۵۸۸۳۸۸۸۴