به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون ،تعداد ۲۵۵ مدیر کنترل کیفیت فعال در استان بر فرآیندهای تولیدی در استان نظارت مستمر داشته اند. در این مدت ، ۳۶  نفر از افراد معرفی شده توسط واحد تولیدی در  آزمون عمومی و تخصصی شرکت نموده که ۳۱ نفر در آزمون تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت نمره قبولی را کسب و جهت گذراندن دوره کارآموزی به آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده ، معرفی شدند .

گفتنی است که در چهار ماهه نخست سال جاری  ۱۲ فقره پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در زمینه های مختلف صادر گردیده و همچنین ۱۳ فقره پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت پس از بررسی های لازم  ، تمدید و تجدید شدند.

 همچنین به منظور آشنایی بیشتر مدیران کنترل کیفیت با وظایف و قوانین مرتبط با استاندارد ، دوره آموزشی با عنوان دستورالعمل و آئین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت نیز در تیر ماه به صورت مجازی برای مدیران  برگزار شد که ۳۰ نفر از مدیران کنترل کیفیت به میزان ۵۰۴ نفرساعت در این دوره های آموزشی شرکت نمودند .

لازم به ذکر است مسئولین تایید صلاحیت شده با هماهنگی اداره کل استاندارد هرمزگان ،دوره های کارآموزی در رشته های سنگدانه مورد مصرفی در بتن ،بتن آماده، کولر گازی ،قیر ،آب آشامیدنی بسته‌ بندی‌ شده ،شکر سفید ،آب‌ معدنی طبیعی بسته بندی شده ,‌آب آشامیدنی بسته‌ بندی‌ شده ،آزمون دوره ای سیلندر گاز مایع را در آزمایشگاه های همکار استان و خارج از استان  سپری کرده اند.