اداره کل استاندارد هرمزگان در نظر دارد:

تعداد یک دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

ردیف نوع خودرو مدل
۱ سواری پژو روآ ۱۳۸۷

 

علاقه مندان شرکت در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده  به  سامانه تدارک الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) و جهت  بازدید خودرو  در ساعات اداری روزهای  ۰۷/۱۰/ ۱۳۹۷   لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ (بجز ایام تعطیل)  به آدرس بلوار امام حسین(ع) – پایین تر از سه راه آزادگان – اداره کل استاندارد هرمزگان مراجعه نمایند.

مهلت ثبت  پیشنهادات :ساعت ۱۴ روز چهارشنبه۱۳۹۷/۰۷/۲۵ (صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک)

تاریخ گشایش پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ در محل اداره کل استاندارد هرمزگان واقع در بلوار امام حسین(ع)

 

توجه : دریافت اسناد و ثبت پیشنهادات صرفا از طریق سامانه تدارکات دولت انجام می پذیرد و هیچ گونه پاکت پیشنهادی پذیرفه نخواهد شد