به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، در خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۵۰۰ اظهارنامه در اداره کل استاندارد هرمزگان مورد پذیرش قرار گرفت. عیسی باقرزاده همایی مدیر کل استاندارد هرمزگان در تشریح عملکرد این اداره کل اظهار داشت : در خرداد ماه سال جاری تعداد بیش از ۳۵۰۰ اظهار نامه صادراتی و وارداتی مورد پذیرش قرار گرفته که از این تعداد اظهار نامه گمرکی حدود ۳۰۴۰ اظهارنامه مربوط به کالاهای وارداتی و بیش از ۴۶۰ اظهار نامه مربوط به کالاهای صادراتی می باشد.

باقرزاده همایی افزود : در همین ماه برای ۲۹۷۰ اظهار نامه گمرکی ، گواهی های لازم برای ترخیص کالاهای مذکور از گمرک صادر و به گمرکات استان اعلام شده است که تعداد ۲۵۷۰ اظهار نامه مربوط به کالای وارداتی و ۴۰۰ اظهارنامه مربوط به کالاهای صادراتی بوده است.

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از اوظایف اصلی اداره کل استاندارد هرمزگان بوده و این اداره کل یکی از فعالترین ادارات کل استاندارد در این حوزه در سطح کشور است.

در ادامه مدیر کل استاندارد به نقش اداره کل استاندارد هرمزگان در تحصیل درآمد های استانی نیز اشاره و اضافه کرد : اداره کل استاندارد هرمزگان در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۴۵۰ میلیارد ریال و در سه ماهه سال جاری بیش از ۴۷۸ میلیارد ریال درآمد داشته است.