به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در راستای اجرای وظایف قانونی این سازمان برای حفظ سلامت،ایمنی و آرامش جامعه و به منظور استاندارد سازی جایگاه های سیلندر پر کنی گاز مایع ، از تاسیسات  سیلندرپر کنی گاز مایع در  شهرستان بندر لنگه بر اساس استاندارد ۸۴۱ با موضوع مقررات مربوط به حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع بازرسی به عمل آمد و یک شرکت سیلندر پرکنی با توجه به رفع نواقص، موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شد.

شایان ذکر است با توجه به حساسیت صنعت گاز مایع و لزوم رعایت موارد ایمنی ، بازدید های دوره ای توسط این اداره کل  به صورت مستمر انجام می پذیرد و در صورت مشاهده عدم انطباق های بحرانی تاسیسات فاقد استاندارد به مراجع قضایی اجراع داده می شوند.