به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان تفاهم نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان و اداره کل استاندارد هرمزگان تحت عنوان کنترل استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در پروژه های تحت نظارت به امضاء رسید.

در متن این تفاهم نامه امده است

به استناد قانون اصلاح و قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد (علی الخصوص ماده ۹) تولید و  توزیع کالاهای مشمول استاندارد اجباری بایست علاوه تطابق با استانداردهای تعریف شده توسط واحدهای دارای پروانه کاربرد استاندارد در زمینه مصالح ساختمانی ارائه گردد و از آنجائیکه ( بتن) بعنوان کی از مصالح اصلی و پر مصرف در ساخت سازه های حوزه استان هرمزگان نیز بعنوان یکی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری معرفی گردیده، لذا توجه به اهمیت موضوع و اینکه یکی از وظایف مهندسان ناظر کنترل استفاده از مصالح استاندارد در اجرای ساختمان بوده، ضروریست مهندسان ناظر به این مهم اهتمام ویژه داشته و در راستای تاکید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از بکارگیری بتن های مصرفی استاندارد با رده مقاومتی مورد نیاز در محل پروژه های تحت نظارت خود اطمینان کافی حاصل نمایند.