به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و آشنایی اتحادیه های صنفی شهرستان بندرلنگه با قوانین استاندارد در نظارت طرح بازار ، جلسه ای آموزشی با حضور شهبا رئیس نظارت بر اجرای استاندارد استان هرمزگان ، قانع رئیس اداره استاندارد شهرستان بندرلنگه ، زاهدی رئیس اتاق اصناف شهرستان بندرلنگه و تعدادی از مدیران واحدهای صنفی در محل سالن اتاق اصناف شهرستان برگزار گردید. در این جلسه ضمن توضیح رویه نظارت اداره استاندارد بر روی کالاهای مشمول استاندارد مورد عرضه در سطح بازار و اطلاع رسانی مقررات نظارتی استاندارد بر اهمیت استانداردسازی در هر یک از مراحل تولید ، تمرکز و عرضه کالای مشمول استاندارد تأکید شد.

همچنین در این جلسه با توزیع بروشورکالاهای مشمول استاندارد، نحوه استفاده از سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ سازمان ملی استاندارد برای بررسی اصالت کد ده رقمی نشان استاندارد درج شده بر روی کالاها آموزش داده شد.

لازم به ذکر است طرح طاها به عنوان یکی از طرح های راهبردی در سازمان ملی استاندارد ایران در سطح استان و شهرستان به صورت روزانه در حال اجرا می باشد و طی آن بازرسان با مراجعه به بازار اقدام به بازرسی و در صورت لزوم نمونه برداری می نمایند تا نسبت به اصالت نشان استاندارد روی کالا اطمینان حاصل شود نمایند.