به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان جناب آقای دکتر خاکی فیروز ئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به همراه آقای مهندس باقرزاده مدیرکل استاندارد هرمزگان از مجموعه اداری آزمایشگاهی اداره کل غذا و دارو و استاندارد قشم بازدید نمودند.

در این بازدید آقای مهندس قربانی مدیرکل غذا و دارو و استاندارد قشم ضمن خوش آمد گویی به بازدید کنندگان به تشریح فعالیت ها و امکانات آزمایشگاهی اداره کل پرداختند.

آقای مهندس قربانی در تشریح فعالیت های اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم اضافه نمودند: این اداره کل باتوجه به موقعیت منطقه آزاد تجاری قشم می تواند در زمینه های مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران و حتی در زمینه های آزمون کفایت تخصصی فعالیت خود را توسعه و گسترش دهد

آقای قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استانداردهای حلال اشاره نمود و آمادگی خود را برای راه اندازی این آزمایشگاه اعلام کرد.

جناب آقای دکتر خاکی فیروز ضمن تقدیر و تشکر از همکاران و مدیران اداره کل استاندارد قشم ظرفیت آزمایشگاهی اداره کل استاندارد قشم را بسیار خوب توصیف کرد و اضافه نمود: خوشبختانه آزمایشگاه های تجهیز شده از توانمندی های بسیار بالایی برخوردار بوده و در این مجموعه تعهد به انجام کار با کیفیت به خوبی مشاهده می گردد.

شرکت نظارت برضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم که در حال حاضر به عنوان شرکت بازرسی سورویانس و شرکت بازرسی فنی در خصوص بازرسی خودرو و آسانسور فعالیت می نماید، از شرکت های زیر مجموعه اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم می باشد.