به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان ، عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان از واحد های تولیدی سیلندر پرکنی ، صید و ساحل و واحدهای بتن شهرستان بندرلنگه بازدید به عمل آورد.

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به سیاست های سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر نظارت مستمر بر کیفیت محصولات واحدهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری ، بر لزوم حمایت از این واحد ها و تلاش در جهت حل مشکلات آن ها در راستای استاندارد سازی تاکید نمود.

در این بازدید ، مدیران واحدهای تولیدی گزارشی از اقدامات خود در راستای رعایت استاندارد محصولات خود ارائه نمودند و در این رابطه بحث و تبادل نظر صورت گردید .

شایان ذکر است شهرستان بندرلنگه دارای تعداد  ۱۶ واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری می باشد.

sdr

sdr

dav