به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان کارشناسان این اداره کل و تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاق اصناف از واحدهای عرضه شهرستان بندرعباس بازدید بعمل آوردند.

این بازدید که در راستای طرح نظارت بر بازار صورت گرفت مقادیر قابل توجهی قند و شکر فله شده  و تعدادی قند بسته بندی شده  ۵ کیلو گرمی با نام تجاری (افسون شهد) و آبلیموی ۲۵۵ میلی لیتری با نام تجاری ( دلیل) فاقد نشان ملی استاندارد  بوده، توقیف و پرونده واحدهای متخلف جهت تکمیل مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

گفتنی است که اداره کل استاندارد جهت حفظ حقوق شهروندان گرامی با واحدهای  عرضه کننده محصولات غیر استاندارد برخورد قانونی خواهد کرد.