به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان ، بازدید مشترک اعضای کارگروه تجهیزات و صنعت ساختمان (استاندارد سازی مصالح ساختمانی ) با دستور کار بازرسی از واحد های عرضه مصالح ساختمانی در دی ماه سال جاری با حضور نمایندگان اداره کل استاندارد ،سازمان مدیریت و برنامه و بودجه و مکانیک خاک انجام گردید . در این بازدید تعداد ۳۵۰ بسته کاشی ، ۱۱۰۰ عدد موزاییک سیمانی فاقد نشان استاندارد ملی مشاهده و توقیف شد. همچنین بازرسی و نمونه برداری از واحد های تولیدی بتن آماده در محل عرضه این محصول انجام و جهت آزمایش و کنترل محصول بتن تولیدی به آزمایشگاه همکار ارسال گردید. این          نمونه برداری در راستای اجرای شیوه نامه بتن آماده صورت پذیرفت . لازم به ذکر است که بتن آماده به شماره استاندارد ۶۰۴۴ ، کاشی سرامیکی به شماره استاندارد ۲۵ و موزاییک سیمانی به شماره استاندارد ۱-۷۵۵ و   ۲-۷۵۵ مشمول استاندارد اجباری جهت مصرف و عرضه می باشند .