به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان، در راستای بالا بردن ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، از تاسیسات سیلندر پرکنی شهرستان پارسیان با حضور مجتبی خورشیدی رئیس اداره اندازه شناسی استاندارد هرمزگان، عالیه بیضایی مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان پارسیان و کارشناسان نظارت بر اجرای استاندارد، بازرسی به عمل آمد.

 در این بازدید ضمن بررسی روند شارژ سیلندر گاز مایع در تاسیسات و مشاهده موارد عدم انطباق، تذکرات لازم به بهره برداران داده شد و مقرر گردید بهره بردار در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص موجود اقدام نماید.

 لازم به ذکر است، بر اساس استاندارد ملی ۸۴۱ ، تولید و شارژ سیلندرهای گاز مایع مشمول استاندارد اجباری بوده و هر گونه شارژ این سیلندرها در مراکز غیرقانونی و فاقد پروانه کاربرد نشان استاندارد ممنوع می باشد و اداره کل استاندارد ضمن معرفی واحد متخلف به مراجع قضایی از ادامه فعالیت این گونه مراکز جلوگیری به عمل می آورد.