خمیر دندان عبارت از هر گونه پاک کننده دندان نیمه جامدی که به صورت خمیر، ژل و یا کرمی تهیه شود.

پاک کننده دندان مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۸، دارای ویژگی ها و خصوصیات زیر می باشد:

تمامی مواد متشکله باید جزء فهرست مواد مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. پاک کننده دندان باید عاری از هرگونه ذرات درشت و یا ذرات جدا شونده در دهان باشد.  پاک کننده های خمیری شکل بسته بندی شده در لوله را چنانچه با فشار معمولی و در دمای ۲۷ درجه سانتی گراد از لوله خارج کنید، باید به صورت یکنواخت از لوله خارج شده و بریده بریده نباشد و نمونه پودری شکل باید عاری از ذرات درشت و یا کلوخه باشد و در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد و بدون فشار اضافی از لوله خارج شود. پاک کننده دهان چنانچه طبق توصیه تولید کننده به طور مداوم و متناوب استفاده شود، نباید اثر نامطلوبی بر بافت نرم اطراف دندان داشته باشد و  سازگاری با بافت دهان داشته باشد.

نشانه گذاری

به غیر از بسته بندی تک کوچک ( کمتر از ml10)، مطالب زیر به طور خوانا و با مرکب پاک نشدنی برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی و یا زبان کشور خریدار روی بسته بندی نخستین درج گردد.

۱- نام و علامت تجاری

۲-  نام و نشانی تولید کننده

۳-  تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت

۴- نوع و میزان فلوراید بر حسب  میکروگرم بر گرم یا درصد جرمی، در صورت وجود

۵-  شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- حجم یا وزن خالص

۷- تذکر ایمنی راجع به مصرف پاک کننده ها ی دندان حاوی یون فلوراید  با غلظت بیش از ۱۰۰۰ میکرو گرم بر گرم برای کودکان زیر ۶ سال

۸- درج عبارت ساخت ایران ، علامت و کد ردیابی استاندارد ایران

آزمون هایی که به منظور کنترل کیفیت و مطابقت با استاندارد بر روی این فرآورده انجام می شود شامل:

  • آزمون پایداری
  • اندازه گیری pH
  • اندازه گیری کل فلوراید
  • اندازه گیری فلزات سنگین
  • اندازه گیری آرسنیک
  • اندازه گیری سایندگی
  • آزمون میکربیولوژی

با استفاده از محصولات استاندارد مراقب سلامتی خود باشیم