به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان ، مریم یکتاپور معاون ارزیابی و انطباق گفت : در راستای تحقق اهداف استاندارد و وظایف سازمانی ، در شش ماهه نخست سال جاری ۱۷۵۹۴ فقره اظهارنامه صادراتی و وارداتی توسط کارشناسان این اداره کل مورد ممیزی فنی و کارشناسی قرار گرفت. وی افزود : با توجه به هدفمندی این اداره کل در جهت تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی ، تسهیل در فضای کسب و کار واحد های تولیدی را به عنوان اولویتی مهم در راس سیاستگذاری خود قرار داده است ، که در همین راستا در شش ماهه نخست سال  ۱۷۵۹۴ اظهارنامه توسط کارشناسان اداره کل استاندارد هرمزگان بررسی شده و مجوز های لازم جهت ورود یا صدور کالا های مربوط صادر شده است.

معاون ارزیابی و انطباق افزود: از این تعداد اظهار نامه ۱۵۱۲۹ فقره مربوط به کالاهای وارداتی  و ۲۴۶۵ فقره مربوط به کالاهای صادراتی  بوده است.

یکتاپور در پایان تاکید کرد مدیریت و پرسنل استاندارد هرمزگان در چهارچوب قوانین و مقررات حداکثر همکاری را با واحد های تولیدی کشور در جهت خدمت رسانی موثر و سازنده خواهند داشت و از هیچ تلاشی در جهت تسهیل در امر صادرات و واردات کوتاهی نخواهند کرد.