به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان مهندس باقر زاده همایی از بررسی ۷۸۰ اظهار نامه گمرکی در استاندارد شهرستان بندر لنگه خبر داد. ایشان با اعلام این خبر افزود اظهار نامه های مذکور شامل ۴۲۲۳ دستگاه خودرو از انواع مختلف بوده اند که از سوی گمرک شهرستان بندر لنگه جهت بررسی تطابق با استاندارد های مربوطه به اداره استاندارد ارجاع شده است که بعد از انجام بازرسی فیزیکی توسط ۷ شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده در زمینه خودرو  مستقر در این شهرستان ، نتیجه اظهار نظر نهایی به گمرک مربوطه اعلام گردید . این مقام مسئول اعلام داشت  که از این تعداد اظهار نامه ۷۷۹ مورد مجوز ترخیص قطعی دریافت کرده اند و عدم مطابقت ۱ مورد اظهار نامه محرز گشته و به گمرک اعلام شده است .

مهندس باقرزاده همایی بر نظارت دقیق و مستمر اداره کل استاندارد هرمزگان در تمامی امور تحت مسئولیت تاکید کرد و خاطر نشان ساخت نظارت بر استاندارد خودرو های وارداتی با جدیت دنبال می شود .