به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان اولین  جلسه  مشترک  فنی اداره کل استاندارد و فعالین صنف تیرچه و بلوک استان  با موضوع بررسی وضعیت تولید و استاندارد سازی فرآورده تیرچه و بلوک به شماره  استاندارد ملی ۱-۲۹۰۹ با حضور فریده اقبالی معاون استاندارد سازی و آموزش ، اکبر شهبا رئیس اداره اجرای استاندارد ،  محمد رضا ترابی زاده کارشناس مسئول ساختمانی و معدنی اداره کل استاندارد ، علوی رئیس صنف تیرچه و بلوک شهرستان بندرعباس و جمعی از فعالین این صنف در محل اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار شد.

در ابتدا اقبالی معاون استاندارد سازی و آموزش به تشریح لزوم استاندارد سازی این محصول پرداخت. در ادامه کارشناسان به سوالات فنی مطرح شده توسط اعضای صنف در خصوص استاندارد ملی تیرچه وبلوک، روش های تولید مطابق استاندارد و همچنین  لزوم استاندارد سازی تیرچه و آزمون های مربوطه پاسخ دادند.

در پایان مقرر گردید با توجه به اهمیت موضوع ضمن همکاری دوجانبه، استاندارد سازی در واحدهای متقاضی پروانه کاربرد علامت استاندارد تیرچه بلوک انجام گردد.

لازم به ذکر است تیرچه و بلوک سقفی به شماره استاندارد ملی ۱-۲۹۰۹ و بلوک دیواری به شماره استاندارد ملی ۱-۷۰ و جداول بتنی به شماره استاندارد ملی  ۱۲۷۲۸مشمول استاندارد  اجباری می باشند و الزاما باید با نشان استاندارد عرضه و مورد مصرف قرار گیرد.