به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان  جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات آزمایشگاههای همکار استان هرمزگان با حضور علیرضا خاکی فیروز رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، عیسی باقرزاده همایی مدیر کل استاندارد هرمزگان و جمعی از مدیران و نمایندگان آزمایشگاهای همکار در محل سالن اجتماعات اداره کل استاندارد هرمزگان برگزار شد.

در ابتدا باقرزاده همایی ضمن خیر مقدم خدمت رئیس مرکز ملی تایید صلاحت و حضار ، گزارش مختصری از آزمایشگاه های همکار استان ارائه نمود. وی با بیان اینکه آزمایشگاه ها با مشکلاتی قبیل هزینه بالای تعمیر و نگهداری تجهیزات روبرو هستند گفت : مذاکراتی در خصوص  تخصیص زمین در محوطه اسکله شهید رجائی جهت احداث مجتمع آزمایشگاهی صورت پذیرفته است.

در ادامه نمایندگان آزمایشگاه های همکار به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.

در پایان خاکی فیروز ضمن تشکر از نمایندگان و مدیران آزمایشگاه ها در خصوص اعلام مواد و نکات موجود به پاسخگویی موارد اعلام شده پرداخت و گفت : انجمن آزمایشگاه های همکار استان هرمزگان مسائل و مشکلات مطرح شده را طی نامه ای به اداره کل استاندارد اعلام کند و اداره کل آنها را به مرکز ملی تایید صلاحیت جهت پیگیری ارسال نماید.

 شایان ذکر است آزمایشگاه های همکار استاندارد، آزمایشگاه هایی هستند که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و برون سپاری امور تصدی گری، با رعایت شرایط استاندارد و پس از ممیزی های دامنه دار و نظارت های پیاپی در سازمان ملی استاندارد ایران، در زمینه آزمایش کالاها و صدور نتایج آزمون در سنجش با استاندارد های ملی مدون، با استاندارد همکاری می کنند.