توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل استاندارد هرمزگان

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل استاندارد هرمزگان را به اطلاع میرساند:

 1. اداره کل استاندارد فارسبهامکانثبتوپیگیریدرخواستهاوشکایاتشمامتقاضیانگرامیازطریقسامانه رسیدگی به شکایات سازمانمجهز می باشد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.
 2. به محض ثبت درخواست،سعی میگردد درکوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و درصورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
 3. تارنمای اداره کل استاندارد هرمزگان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
 4. توافقنامه سطح خدمت “نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین “

  توافقنامه سطح خدمت “نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک “

  توافقنامه سطح خدمت “نظارت بر عملکرد جایگاههای سوخت مایع

  توافقنامه سطح خدمت “نظارت بر علامت گذاری وسایل توزین و سنجش “

  توافقنامه سطح خدمت ” تصویب نمونه نوعی باسکول های وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای”

  توافقنامه سطح خدمت”ارائه خدمات کالیبراسیون به آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون “

  توافق نامه سطح خدمت “نظارت بر عملکرد آسانسورهای کششی – اصطکاکی “

  توافقنامه سطح خدمت “تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق بازرسی،آزمون و کالیبراسیون”

  توافق نامه سطح خدمت “تایید مراکز آموزشی همکار”

  توافق نامه سطح خدمت “تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت”

  توافق نامه سطح خدمت “تدوین استانداردهای ملی”

  توافقنامه سطح خدمت ” مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی / منطقه ای “

  توافقنامه سطح خدمت “تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد”

  توافقنامه سطح خدمت ” نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی ها”