توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل استاندارد هرمزگان

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل استاندارد هرمزگان را به اطلاع میرساند:

  1. اداره کل استاندارد فارسبهامکانثبتوپیگیریدرخواستهاوشکایاتشمامتقاضیانگرامیازطریقسامانه رسیدگی به شکایات سازمانمجهز می باشد. در این قسمت شما میتوانید با حوزه های مختلف سازمان به صورت تمام وقت و در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز، تماس برقرار نمایید.
  2. به محض ثبت درخواست،سعی میگردد درکوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و درصورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.
  3. تارنمای اداره کل استاندارد هرمزگان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید