به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان در راستای ترویج فرهنگ استاندارد و بالا بردن آگاهی مردم در زمینه استفاده صحیح و ایمن از خودروهای دوگانه سوز بروشور آموزشی در این زمینه تهیه و بین مردم و پرسنل جایگاه های CNG  توزیع گردید.

از جمله نکات مهمی که در هنگام ورود به جایگاه و سوختگیری باید مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل می باشد:

۱- هنگام مراجعه به جایگاه سوخت سی ان جی باید پیش از سوختگیری کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده نموده و به محل‌هایی تعیین شده در نقاط ایمن جایگاه هدایت نمائید.

۲- خودرو را خاموش کرده و ترمز دستی خودرو محکم کشیده شده باشد و در صورت دنده اتوماتیک بودن خودرو، دنده آن در وضعیت park قرار داشته باشد.

۳- درِ صندوق عقب خودرو یا محل استقرار سیلندر باید به نحوی باز شود که اپراتور بتواند سیلندر خودرو را پیش از آغاز سوختگیری بصورت ظاهری بازدید نماید.

۴- اپراتورهای آموزش دیده باید مسئول سوختگیری باشند و نصب و جدا کردن نازل سوختگیری به خودرو را برعهده داشته باشند، لذا به هیچ وجه عملیات سوختگیری نباید توسط راننده انجام گیرد.

۵- راننده و سرنشینان خودرو در حین سوختگیری باید در محدوده‌های ایمن تعیین شده در محوطه جایگاه قرار گیرند.

۶- به تصاویر، تابلوها و همچنین نکات ایمنی که در محوطه جایگاه نصب شده از جمله «علامت نکشیدن سیگار»، «رعایت فاصله ایمنی»، « فشار سوخت گیری هیچگاه نباید از دویست بار بیشتر شود.» و … باید توجه نمایید.

۷- خودروهای دوگانه سوز مطابق دستورالعمل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو باید به صورت سالیانه بازدید شده و سیلندر خودرو نیز توسط مراکز مجاز آزمون شوند.

۸- جهت انجام امور مربوط به سیستم گازسوز خودرو باید حتماً به مراکز مجاز مراجعه نمود.