به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان گشت مشترکی با حضور اداره کل استاندارد ، شرکت پخش ملی فراوردهای نفتی ، سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی از جایگاه های عرضه سوخت مایع در استان هرمزگان به منظور بازرسی، کنترل کمی وکیفی نازل های عرضه سوخت مایع وکالیبراسیون این نازل ها صورت پذیرفت.

مجتبی خورشیدی رئیس اداره اندازه شناسی و اوزان اداره کل استاندارد هرمزگان گفت: نظارت مستمر بر جایگاه ها و مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی نقش مهمی در تحقق سوخت رسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم دارد.

وی با اشاره به لزوم استانداردسازی مستمر نازل های فعال و کنترل کمیت فرآورده تحویلی افزود : اداره اندازه شناسی واوزان ومقیاس های این اداره کل و نماینده شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان،  در طول سال در جایگاه ها و مجاری عرضه حضورداشته وسیستم مکانیکی انتقال و تحویل سوخت و شمارنده آن را با استفاده از پیمانه معیار  استاندارد ، نمونه گیری و بعد از اطمینان از صحت عملکرد نازل نسبت به پلمپ مجدد و نصب برچسب بازدید اقدام می نمایند.

شایان ذکر است در راستای سیاست های سازمان ملی استاندارد ایران ، آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع طبق برنامه ریزی های انجام شده باید حداقل دو بار در سال به روش حجمی طبق استاندارد ملی  شماره       ۱-۱۸۴۷۰ صورت گیرد.