به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان: عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان از تشکیل میز خدمت استاندارد در معاونت استاندارد شهید رجایی خبرداد.

باقرزاده همایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جاری به عنوان( اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال) ایجاد تحرک در تولید را در تحقق این شعار موثر دانست و افزود: به منظور تسریع در صدور مجوز مواد اولیه و حد واسط واحدهای تولیدی که از خارج کشور وارد می شود میز خدمت جداگانه ای در معاونت استاندارد شهید رجایی تشکیل شد.

وی با بیان مطالب فوق اضافه کرد: براساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های سازمان ملی استاندارد کنترل کیفیت محصولات تولیدی در کشور بر روی کالاهای نهایی و آماده عرضه در بازار صورت می گیرد و لذا مواد اولیه و حدواسط تولید که در واردات مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند با ارائه اسناد و مدارک مربوط به تولیدات از ناحیه تولید کننده در اسرع وقت مجوز دریافت می نمایند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در میز خدمت استاندارد گروهی از متخصصین استاندارد بصورت ویژه اسناد و مدارک مربوط به مواد اولیه و حدواسط واحدهای تولیدی را بررسی و در صورت ارائه اسناد مثبته از سوی تولید کننده در کمتر از یک روزکاری مجوز ورود کالا از نظر مقررات استاندارد را صادر و در اختیار تولید کنندگان قرار می دهند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان از تولید کنندگانی که مواد اولیه و حد واسط تولید خود را از خارج کشور تامین می کنند در خواست کرد: در هنگام مراجعه به ادارات تابعه اداره کل استاندارد هرمزگان تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نیاز واحد تولید ذیربط به کالای اظهاری، پروانه بهره برداری و تعهد تضمین کیفیت با امضاء مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت را به همراه اظهار نامه گمرکی ارائه نمایند تا در اسرع وقت نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام گردد.