اصطلاحات و تعاریف

آب گوجه فرنگی: آب حاصل از گوجه فرنگی تازه و رسیده که پس از طی فرایند شستشو ،جدا کردن ، آب گیری و عبور از صافی حاصل شود.

رب گوجه فرنگی: آب گوجه فرنگی تازه و رسیده که در داخل سیستم تحت خلاء در ظروف استیل تا رسیدن به غلظت کمینه ۲۵درجه بریکس بدون احتساب نمک ،تغلیظ می گردد.

رنگ ظاهری: رنگ طبیعی رب گوجه فرنگی بدست آمده از گوجه فرنگی تازه و رسیده است که پس از عملیات اب گیری و تغلیظ تحت خلاء حاصل می شود.

مزه: احساس حاصل از چشایی رب گوجه فرنگی تهیه شده از گوجه فرنگی تازه و رسیده می باشد.

بو: احساس حاصل از بویائی رب گوجه فرنگی تهیه شده از گوجه فرنگی تازه و رسیده می باشد.

مواد خارجی: به حشره، تخم، لارو، شفیره، قطعات بدن، حشره، گیاه، شن، خاک و سایر مواد معدنی در داخل فرآورده گفته می شود.

پری: نسبت حجم محتوای ظرف به حجم کل ظرف را پری گویند و بر حسب درصد بیان می شود.

مواد افزودنی: افزودن هر گونه طعم دهنده، مواد نگه دارنده، قوام دهنده، پایدارکننده و رنگ ممنوع است.

ویژگی های فرآورده نهایی

ناپذیرفتنی ها: عواملی است که در صورت وجود آن، فرآورده غیر قابل قبول می باشد.

 

ناپذیرفتنی های رب گوجه فرنگی

ویژگی ها ردیف
سالم عاری از بادگردگی، نشتی، زنگ زدگی و خوردگی لاک قوطی و در  

وضعیت ظاهری

بسته بندی

 

۱
سالم و عاری از ترک خوردگی و نشتی، زنگ زدگی

و خوردگی لاک در

شیشه و در
سالم و عاری از نشتی و تورم لامینیت
منفی مواد خارجی ۲
منفی حشرات ۳
منفی کپک زدگی ۴
منفی ذرات سیاه ۵
منفی نشاسته ۶
منفی دانه کامل ۷
منفی باقیمانده پوست با ابعاد بیش از ۳ میلی متر ۸
منفی نگه دارنده ۹
منفی رنگ ۱۰

 

ویژگی های ارگانولپتیکی(حسی) رب گوجه فرنگی

حدود قابل قبول ویژگی ها ردیف
رنگ قرمز گوجه فرنگی رسیده رنگ ۱
عاری از بوی خارجی، ترشیدگی و دارای بوی مخصوص به خود بو ۲
عاری از مزه سوختگی و دارای مزه مخصوص به خود مزه ۳
یکنواخت بافت ۴

 

 

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

حدود قابل قبول ویژگی ها ردیف
کمینه ۹۰ پری(درصد) ۱
کمینه و مساوی۲۵ مواد جامد محلول در آب بدون احتساب نمک بر حسب درجه بریکس ۲
بیشینه ۴٫۳ pH ۳
بیشینه ۰٫۳ خاکستر غیر محلول در اسید کلریدریک(درصد وزنی) ۴
بیشینه ۱٫۵ نمک خوراکی(درصد) ۵
بیشینه ۱۰ باقیمانده پوست با ابعاد ۱ تا ۳ میلی متر(تعداد) ۶
بیشینه ۲ باقیمانده دانه شکسته(تعداد) ۷

 

آلاینده های فلزی: آلاینده ها در رب گوجه فرنگی باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۹۶۸، خوراک انسان-دام- بیشینه رواداری فلزات سنگین، باشد.

ویژگی های میکروبیولوژیکی: ویژگی های میکروبیولوژی رب گوجه فرنگی باید مطایق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۲۶، میکروبیولوژی مواد غذایی کنسروشده- ویژگی ها و روش های آزمون باشد.

بسته بندی

برای بسته بندی رب گوجه فرنگی از ظروف شیشه ای، فلزی، بسته بندی های قابل انعطاف چند لایه کیسه و بشکه های مخصوص بسته بندی اسپتیک می توان استفاده نمود، مشروط به اینکه کلیه مشخصات بسته بند ها شامل جنس، نوع، مواد مصرفیف و نحوه دربندی و درزبندی داخلی و خارجی، ابعاد، ظرفیت، پوشش، لاک های جدار داخل و خارج قوطی و در شیشه مطابق استانداردهای مربوطه باشد.

اوزان بسته بندی

اوزان خالص بسته بندی خانوار در ظروف فلزی باید فقط ۳۰۰۰،۴۳۰۰،۸۰۰،۴۰۰،۱۴۰،۷۰ بر حسب گرم باشد.

اوزان خالص بسته بندی خانوار در سایر ظروف باید بیشینه تا ۱ کیلو گرم باشد.

بسته بندی مصرف صنایع غذایی و اصناف: وزن خالص بیشینه تا ۵ کیلوگرم مجاز است. در در صورت بسته بندی در اوزان بزرگتر از ۵ کیلوگرم باید به صورت اسپتیک بسته بندی گردد.

نشانه گذاری

برای نشانه گذاری فرآورده کنسرو رب گوجه فرنگی علاوه بر لزوم رعایت کلی مندرج در استاندارد ۲۱۳۵، ویژگی های عمومی برچسب بسته بندی مواد غذایی، نکات زیر باید به صورت واضح و خوانا برای مصارف داخلی به زبان فارسی و برای صادرات به زبان انگلیسی، و یا به زبان کشور خریدار، نوشته، چاپ یا برچسب شود:

۱-نام

۲-غلظت بر حسب درجه بریکس پس از کسر نمک نوشته شود. مانند:بریکس: بدون نمک کمینه ۲۵

۳-عبارت ساخت ایران

۴-علامت تجاری کارخانه

۵-وزن خالص بر حسب گرم

۶-تاریخ تولید(به روز، ماه و سال)

۷-تاریخ انقضاء مصرف(به روز، ماه و سال)

۸-سری ساخت

۹-شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۰-نام و نشانی تولید کننده

۱۱-درصد نمک

۱۲-مواد متشکله

دانلود خلاصه استاندارد

 

منبع: استاندارد ملی کنسرو رب گوجه فرنگی- ویژگی ها و روش های آزمون به شماره ۷۶۱

    مجید سلمانی

کارشناس امور استاندارد اداره استاندارد شهرستان بندر لنگه