به منظور تعیین کمینه الزامات کیفی مورد نیاز برای خودکارهای نوک ساچمه ای (قابل تعویض) یا (غیر قابل تعویض) و مغزی ها که برای مصارف عمومی کابرد دارند، استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۶۸۶۸ تدوین گردیده است که این استاندارد از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد به نشانی www.isiri.gov.ir قابل دستیابی می باشد. الزامات خودکارهای نوک ساچمه ای مورد استفاده برای مصارف اسنادی در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۶۸۶۸ بیان شده است.

مطالبی که در ادامه خواهد آمد به منظور آشنایی با استاندارد یاد شده می باشد.

الزامات

طبقه بندی نوک

نوک ها باید بر اساس قطر ساچمه به صورت بسیار ریز، ریز، متوسط، ضخیم طبقه بندی شوند که به ترتیب با کد نوک EF، F، M، B مشخص می شوند.

شکل و ابعاد مغزی ها

مغزی ها باید در انواع A، B، D، E، F، Gو H طبقه بندی شوند. شکل و ابعاد انواع مغزی های یاد شده در این استاندارد تعیین شده است.

عملکرد

عملکرد نگارش، نفوذپذیری، زمان خشک شدن، تکثیرپذیری، مقاومت در برابر آب، مقاومت در برابر نور و زمان ماندگاری از مواردی است که در این استاندارد برای آن ها آزمون تعیین شده است و باید با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد.

شناسه گذاری

شناسه گذاری خودکار نوک ساچمه ای یا مغزی باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد:

الف – تعریف کالا (بطور مثال « خودکار نوک ساچمه ای » یا « مغزی نوک ساچمه ای » یا « خودکار »)

ب – شماره این استاندارد (اختیاری)

پ – کد طبقه بندی نوع برای مغزی ها (طبق این استاندارد)(اختیاری)

ت – کد طبقه بندی نوک (EF، F، M یا B طبق این استاندارد) یا اندازه نوک

نشانه گذاری

نشانه گذاری بر روی خودکارهای نوک ساچمه ای یا مغزی ها باید شامل موارد زیر باشد:

الف – نام تولید کننده، تامین کننده یا علامت تجاری

ب – شناسه طبق این استاندارد (به جز مواردی که در بند مربوطه اختیاری است)

پ – تاریخ تولید (سال و ماه، کامل یا کدگذاری شده) یا سری ساخت

ت – درج هر گونه اطلاعات اضافی غیرواقعی که موجب گمراهی مصرف کننده شود، غیرمجاز است.

در صورتی که مغزی خودکار نوک ساچمه ای بدون بدنه و به صورت فله باشد، درج «ساخت کشور سازنده» ( مثل «ساخت ایران» یا «made in XXXX» ) بر روی مغزی الزامی است.