ه همت کارشناسان اداره کل استاندارد هرمزگان ۲۸۱۵مورد بازرسی از وسایل سنجش در سال ۱۳۹۴  صورت پذیرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان در راستای نظارت و کنترل بر وسایل سنجش در سطح استان هرمزگان در سال ۹۴ کارشناسان حوزه اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس این اداره کل  از دستگاهای سنجش و اندازه گیری شامل ترازو و باسکول وسایل نقلیه و نازلهای سوخت مایع بازدید و آزمون بعمل آوردند.

از این تعداد ازمون  صورت گرفته تعداد ۱۶۴۶ مورد مربوط به ترازو و ۷۱۴ مورد مربوط به نازل سوخت و ۴۵۵ مورد نیز مربوط به باسکول وسایل نقلیه می باشد که پس از آزمون و کنترل بروی دستگاه ها برچسب آزمون دوره ای الصاق گردید.

برپایه این گزارش براساس ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد ایران تولید، تمرکز ، فروش و عرضه کالاهای فاقد نشان استاندارد ممنوع اعلام شده است که در همین راستا سیستم نظارت و کنترل بازار از سوی اداره کل استاندارد برحسن استفاده از کالاهای دارای نشان استاندارد اجباری به جد پیگیری می شود.

لذا از همه هم استانی های عزیز تقاضا می شود به الصاق برچسب ها برروی دستگاه های توزین و پمپ های سوخت مایع توجه نمایند.