به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان ، عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد استان هرمزگان با مجید سلحشور، فرماندار ویژه شهرستان میناب دیدار نمود.

در این دیدار باقرزاده همایی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای فرماندار میناب، شهرستان میناب را شهرستانی مهم خواند و افزود: این شهرستان در حوزه استاندارد سازی واحدهای تولیدی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و تعداد قابل توجهی از این واحدها نشان استاندارد را دریافت نموده اند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به کتاب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: این قانون در سال۱۳۹۶ مصوب و ابلاغ گردیده است و هدف آن رسیدن به بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن می باشد.

مدیر کل استاندارد گفت: در ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید شده است دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه باید استاندارد مربوطه خود را تدوین نموده و در کمیته های مربوطه مصوب و پس از آن  اجرا نمایند و بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حضور مدیرکل استاندارد استان در شهرستان میناب، گفت: در راستای افزایش پوشش استاندارد برای محصولات نیاز به همت و تفکر جمعی است و می بایست استانداردها جلوتر از تولید و صنعت حرکت کنند همچنین برون سپاری خدمات در پیشبرد اهداف استاندارد نقش موثری خواهد داشت.