به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد استان هرمزگان با میرزاد  فرماندار شهرستان پارسیان دیدار نمود.

در این دیدار باقرزاده همایی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای فرماندار پارسیان ، شهرستان پارسیان را شهرستانی مهم خواند و اضافه کرد این شهرستان در حوزه استاندارد سازی واحدهای تولیدی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و تعداد قابل توجهی از این واحدها نشان استاندارد را دریافت نموده اند. باقرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به کتاب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: این قانون در سال گذشته مصوب و ابلاغ گردیده است و هدف آن رسیدن به بند ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن می باشد..

وی افزود: در ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید شده است دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه باید استاندارد مربوطه خود را تدوین نموده و در کمیته های مربوطه مصوب و پس از آن  اجرا نمایند و بر اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.

فرماندار شهرستان پارسیان ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حضور مدیرکل استاندارد استان در این شهرستان گفت: در راستای افزایش پوشش استاندارد برای محصولات نیاز به همت و تفکر جمعی است و می بایست استانداردها جلوتر از تولید و صنعت حرکت کنند همچنین برون سپاری خدمات در پیشبرد اهداف استاندارد نقش موثری خواهد داشت.

فرماندار پارسیان در ادامه جلسه از نمایندگی استاندارد در شهرستان بازدید نمود.