به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان ، با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال روند استاندارد سازی تجهیزات بازی در بندرلنگه با جدیت بیشتری دنبال می شود . در این راستا قانع رئیس اداره استاندارد شهرستان بندرلنگه گفت:  استاندارد سازی اماکن و تجهیزات بازی منصوبه در پارک ها و شهر بازی ها در راستای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ضروری است و تلاش همگانی برای فرهنگ سازی در این زمینه امری مهم است. رییس اداره استاندارد بندر لنگه با بیان اینکه از زمان اجباری شدن استاندارد تجهیزات تفریحی، مکاتبات متعددی با شهرداری ها و ارگان های ذیربط  صورت گرفته است، گفت: سازه های بادی ، ترامبولین و وسایل بازی بوستان ها مانند سرسره و تاب مشمول استاندارد اجباری است و شهرداری ها و مالکان خصوصی وسایل و بهربرداران آنها باید مسائل ایمنی و قانونی لازم را در این اماکن رعایت نمایند.

لازم به ذکر است در شهرستان بندرلنگه ، ۱۶ مورد از تجهیزات بازی خصوصی مشمول استاندارد، فاقد گواهی مربوطه بوده که تاکنون ۱ مورد توسط مراجع قانونی پلمپ شده است و پیگیری های بعدی به منظور استاندارد سازی سایر وسایل توسط مالکان ادامه دارد.