شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۰۰۳۱۴۵۵۰۰۰ تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
۱۰۰۳۱۴۵۵۱۰۰ تدوین استانداردهای ملی
۱۰۰۱۱۴۵۵۱۰۱ مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (CODEX,IEC,ISO,OIML)
۱۳۰۱۱۴۵۶۰۰۰ تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۰ تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۱ تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۲ تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۳ تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۴ تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۵ تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۶ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۷ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۸ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی
۱۰۰۳۱۴۵۷۰۰۰ نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۰ صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۲ تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۳ نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۴ نظارت بر ایمنی آسانسور
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۵ نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی ها
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۶ نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۷ نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۸ نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۹ نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۰ نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۱ صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۲ صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
۱۳۰۱۱۴۵۸۰۰۰ ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۰ صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری ( ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی )
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۱ تعیین ماهیت کالاهای وارده / صادره اظهار شده ( ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره )
۱۳۰۳۱۴۵۸۱۰۲ صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۳ صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی )
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۴ صدور گواهی ثبت کالا ، برند و صادر کننده برتر
۱۰۰۳۱۴۵۹۰۰۰ ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۰ نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای )
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۱ علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۲ ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۳ نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش ( سبک )
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۴ صدور گواهینامه کالیبراسیون
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۵ نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
۱۰۰۳۱۹۴۰۰۰۰ ترویج و فرهنگ سازی استاندارد     
۱۸۰۵۱۹۴۱۰۰۰ آموزش استاندارد سازی
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۰ آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۱ آموزش کارشناسان استاندارد
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۲ آموزش مسئولین کنترل کیفیت
جدول معرفی نمادها
نماد معرفی نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه‌ای جدید نمایش داده شود.
نماد تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود می شود.