شکر فرآورده ای است که از چغندر قند یا نیشکر، طی فرایندهای مختلف استخراج ، تصفیه و تبلور بدست می آید. هر چند که این محصول کاربرد زیادی در زندگی روزمره دارد اما مصرف زیاد آن موجب پوسیدگی دندان، بیماری های قلبی و عروقی و دیابت می گردد.

در تهیه شکر باید مواردی را مد نظر قرار داد، شکر سفید باید بدون کلوخه ، بدون خاکه و فاقد هر گونه مواد خارجی و دارای دانه بندی یکنواخت باشد. همچنین بر روی بسته بندی تاریخ تولید و انقضا و علامت استاندارد درج شده باشد.

قند به دو شکل حبه و کله عرضه می شود. قند حبه شکری است که پس از پخت و جداسازی پس آب و یا با مرطوب کردن شکرسفید  مرغوب، در قالب های مخصوص به اشکال مختلف تحت فشار قرار می گیرد و پس ازخشک کردن، بسته بندی می گردد. قند حبه علاوه بر بو و مزه و رنگ مطلوب باید زمان وارفتن مناسب داشته باشد، در بسته بندی مناسب و بهداشتی عرضه گردد و دارای علامت استاندارد داشته باشد.