درصد جرمی جذب آب بدنه ظروف چینی مساوی یا کمتر از ۵/. درصد می­باشد.

محصولات ظروف چینی غذاخوری با توجه به ویژگی­های ظاهری و بر اساس آزمون­های چشمی به درجه ۱ ودرجه ۲ ودرجه ۳ طبقه ­بندی می­شوند. ویژگی­های ظاهری مشخص ­شده به شرح ذیل می­باشد:

تاب سطح،کجی دهانه، فرورفتگی یا برآمدگی کف ظروف ، شکاف لبه ، ذرات چسبیده به سطح لعاب،نقطه رنگی،لعاب نگرفتگی ، موج لعاب ، اثر درز قالب ، ترک در محل اتصال دسته ولوله به بدنه.

مشخصات زیر باید بر روی کارتن بسته­ بندی ظروف چینی با رنگ ثابت و واضح درج شود:

-نام وعلامت کارخانه سازنده.

– نشانی کارخانه سازنده.

– نام کشور سازنده.

– نام فرآورده.

– نوع بدنه چینی.

– روش شکل دهی تولید.

-علامت یا کلمه ای درپشت ظرف مبنی بر قابل کاربرد بودن آن  در اجاق ریز موج توسط تولید کننده.

– علامت شکستنی.

-علامت قرارگیری و جهت باز کردن کارتن.

– درجه مرغوبیت وتعداد قطعات موجود در کارتن.

– درج نشان استاندارد ایران در صورت دریافت مجوز پروانه کاربرد علامت استاندارد.