عیسی باقرزاده همایی

(مدیر کل اداره استاندارد استان هرمزگان)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۳۳۰۵۵۸
ایمیل : manager@insohr.ir
سوابق تحصیلی

-لیسانس مهندسی شیمی گرایش شیمی معدنی –دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی شهید نیکبخت –بخش مهندسی شیمیمعدل ۱۷/۵۴ (دانشجوی ممتاز دانشگاه سیستان و بلوجستان)

-کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-دانشگاه شیراز –دانشکده مهندسی بخش مهندسی شیمی – معدل ۱۶/۳۰
-عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:شبیه سازی و مدلسازی کولرهای گوشواره ای در کارخانه سیمان فارس

سوابق اجرایی

-کارشناس اداره اجرای استاندارد اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان از مهر ماه ۱۳۷۹ لغایت بهمن ماه ۱۳۸۰
-رئیس اداره صادرات و واردات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان از بهمن ۱۳۸۰ لغایت شهریور ماه ۱۳۸۶
-معاون فنی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان ازسال ۱۳۸۶ لغایت مرداد سال ۱۳۸۷
-مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان از مرداد ماه