به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان از عملکرد بسیار خوب این اداره کل در حوزه نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول استاندارد اجباری خبر داد.

باقرزاده همایی در تشریح عملکرد اداره کل استاندارد هرمزگان در سال ۱۳۹۸ ، تعداد اظهار نامه های بررسی شده را ۳۱۹۲۵ مورد عنوان کرد و افزود : از مجموع تعداد اظهارنامه های بررسی شده ۱۹۹۲۸ مورد متعلق به کالاهای مشمول استاندارد و ۷۳۵ مورد مربوط به کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری بوده است.

وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر نظارت بر کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری در راستای همکاری و تعامل با گمرکات استان جهت تعیین دقیق تعرفه های متعلقه، تعداد ۷۹۱۰ اظهار نامه وارداتی و ۳۳۵۲ اظهارنامه صادراتی نیز از نظر تعیین ماهیت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به گمرکات ذیربط اعلام شد.

مدیرکل استاندارد هرمزگان در پایان با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد را نظارت برکالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد عنوان کرد و افزود: قانون گذار در بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را از ماموریت ها و وظایف سازمان ملی استاندارد دانسته و این وظایف با هدف فراهم نمودن امکان رقابت برای کالاهای صادراتی کشور با کالاهای مشابه خارجی،  حفظ بازارهای بین المللی، جلوگیری از ورود کالاهای نا مرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی عنوان شده است.