به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، عیسی باقرزاده همائی مدیرکل استاندارد هرمزگان خبر از نظارت بر نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع در شهر بندرعباس داد و گفت: عملکرد نازل های جایگاه سوخت شهید عوض پور بندرعباس در این طرح، توسط کارشناسان این اداره کل مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی افزود: طرح نظارت دوره‌ای نازل‌های عرضه سوخت با هدف جلوگیری از کم‌فروشی، حفظ و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می شود. همچنین با انجام آزمون دوره‌ای نازل‌های سوخت مایع، برچسب انجام آزمون، که قابل مشاهده برای تمام استفاده کنندگان است بر روی این نازل‌ها نصب می گردد.

مدیر کل استاندارد هرمزگان از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده مغایرت در صحت عملکرد نازل جایگاه‌ها باید از طریق تلفن ۳۱۱۷۱۰۰۰ موضوع را به اداره کل استاندارد هرمزگان اطلاع رسانی نمایند.