به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان: عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان از آغاز اجرای آزمون دوره ای ترازوها، باسکول ها و نازل های عرضه سوخت مایع در استان خبر داد و گفت: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، برنامه ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی در کشور، ترویج سامانه بین المللی یکاها (si) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی کشور، برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی از ماموریت های سازمان ملی استاندارد بر شمرده شده است.

 وی افزود : اداره کل استاندارد هرمزگان نیز در راستای اجرای وظایف تعریف شده تمامی توان خود را جهت نظارت بر این حوزه معطوف داشته و برنامه ریزی های لازم را به انجام رسانده و از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیات آزمون دوره ای وسایل سنجش از جمله ترازوهای سبک و سنگین و باسکول ها و نازلهای سوخت مایع را آغاز خواهد نمود.

باقرزاده همایی عملکرد اداره کل استاندارد درسال ۱۳۹۸ در این حوزه را مثبت تلقی نموده و اظهار کرد: درسال ۱۳۹۸ با نظارت کارشناسان اداره اوزان و مقیاسات این اداره کل ۵۵۰۸ ترازو و ۴۸۷ باسکول ثابت همکف و ۱۶۸۱ نازل عرضه سوخت در سرتاسر استان مورد آزمون قرار گرفتند.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و مساعدت اصناف، باسکول داران و جایگاه داران عرضه سوخت مایع در سراسر استان در خواست کرد در سال جاری نیز مانند سنوات گذشته در آزمون دوره ای وسایل مساعدت لازم را مبذول نمایند.