معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

نظارت بر سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدها در قالب سیاست­های کلی ابلاغی، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص­ها و ضوابط مصوب و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط،  اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه،
نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه­ها و تهیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات .نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ­العاده­های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی.
نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات.
نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای )۰مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه­های آموزشی کارمندان واحدها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط.، ظارت بر اجرای برنامه­ها و طرح­های تحول اداری- توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدها و ارائه گزارش­های لازم
تهیه الگو و سیستم­های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان.

مجید زارع زاده

(معاونت منابع انسانی و پشتیبانی)

تلفن تماس: ۰۷۶-۳۳۳۳۰۵۵۸ ایمیل: resourcemanagement@insohr.ir

معاون استاندارد سازی و آموزش

سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان ، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان  در سه حوزه آموزش برون سازمانی ، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های کارخانه ای ، ملی و بین المللی وهمچنین برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان آزمایشگاههای همکار ، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروههای مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان.

صدیقه زارع

(معاون استاندارد سازی و آموزش)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۳۵۱۹۱۵۰۷۶-۳۳۳۵۱۹۱۵ایمیل : info@insohr.ir

معاونت ارزیابی انطباق

این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها . خدمات , فرایند ها , سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص وتعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد ,صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده دارد .

مریم یکتاپور

(معاونت ارزیابی انطباق)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۳۳۰۵۵۴ایمیل : info@insohr.ir

معاون استاندارد بندرشهید رجایی

این معاونت  یکی از معاونت های  اداره کل استاندارد استان هرمزگان میباشد .ساختمان معاونت مذکور در مردادماه۱۳۸۶مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون در حال ارائه خدمات به صادر کنندگان و وارد کنندگان میباشد. این معاونت  دارای زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع می باشد. بخشی ازآزمایشگاههای اداره کل استاندارد استان هرمزگان دراین معاونت واقع شده است. این معاونت  به لحاظ قرار گیری درجوار گمرک و بندر مهم واستراتژیک شهید رجائی نقش بسیار مهمی درتسریع صادرات وواردات کالا به کشور داشته وخواهد داشت.

ابوالحسن لکزیان –

(معاون استاندارد بندرشهید رجایی)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۵۱۴۲۷۲ ایمیل : rajai@insohr.ir