ردیف تعداد آزمایشگاهنام شرکت دامنه فعالیت تاریخ اتمام گواهیآدرس و شماره تماس
۱ابدال کیش(مبصا کیش)هیدرو استاتیک۱۳۹۹/۱۲/۲۵کیش- نوبنیاد- فاز خدماتی بهارستان-قطعه ۱۰-۱n تلفن: ۶- ۰۷۶۴۴۴۵۰۳۴۵
۲اسلوب سازان کیشمصالح ساختمانی۱۳۹۹/۱۱/۱۴کیش – بلوار بهارستان – خیابان برهان – قطعه N1-15- تلفن: ۷۶۴۴۴۷۱۶۲۳
۳اطلس اینسپکشنمواد نفتی و معدنی۱۳۹۸/۰۲/۱۵بندرعباس-سورو قدیم-خ ایران خودرو-خ آتش نشانی-روبروی سبلان - تلفن: ۳۳۳۳۳۵۸-۰۷۶
۴افروز شیمی لارک تعیین ماهیت شیمی و کودهای شیمیایی۱۳۹۸/۰۳/۲۷بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
۵افروز شیمی لارک کانی و معدنی ۱۳۹۹/۱۲/۱۰بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
۶افروز شیمی لارک شوینده ها۱۳۹۹/۱۲/۲۰بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
۷اقیانوس سبزآزمون دوره ای سبک ۱۳۹۸/۰۴/۱۳بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد - تلفن: ۷- ۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
۸اقیانوس سبزتعیین ماهیت شیمی ۱۳۹۹/۱۰/۰۵بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد - تلفن: ۷- ۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
۹اقیانوس سبزمکانیک و فلز شناسی۱۴۰۰/۰۱/۲۷بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد - تلفن: ۷- ۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
۱۰آزمون گستر بندرتعیین ماهیت شیمی۱۳۹۸/۰۲/۱۰بندرعباس- بلواردانشگاه- دانشگاه ۱۶- ساختمان پنج استاد-طبقه دوم - واحد ۵- تلفن:۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
۱۱آزمون گستر بندرفلزات سنگین۱۳۹۸/۰۲/۱۰بندرعباس- بلواردانشگاه- دانشگاه ۱۶- ساختمان پنج استاد-طبقه دوم - واحد ۵- تلفن:۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
۱۲آماج گستر بندرلوازم خانگی۱۳۹۸/۰۲/۰۲بندرعباس- کوی آزادگان – کوچه آزادگان ۲۴-پلاک۱۴ - تلفن: ۷۶۳۳۳۳۰۲۲۳
۱۳پارسیان بهینه پایشبسته بندی۱۳۹۹/۱۰/۱۶بندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زارع- تلفن: ۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
۱۴پارسیان بهینه پایشغذایی۱۴۰۰/۰۱/۲۱بندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زارع- تلفن: ۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
۱۵پارسیان بهینه پایشمیکروبی۱۴۰۰/۰۱/۲۱بندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زارع- تلفن: ۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
۱۶پارسیان بهینه پایشفلزات سنگین۱۴۰۰/۰۱/۲۱بندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زارع- تلفن: ۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
۱۷پالایش قیر کسریقیر۱۳۹۹/۱۲/۱۲بندرعباس-کیلومتر ۳۵ جاده بندرعباس-خمیر-شهرک صنعتی خلیج فارس- تلفن: ۰۹۳۵۸۴۰۸۸۵۲
۱۸پایش اسراء آزماسم شناسی۱۳۹۹/۰۸/۲۲بندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب - تلفن: ۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
۱۹پایش اسراء آزمامیکروبیولوژی۱۳۹۹/۰۸/۲۲بندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب - تلفن: ۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
۲۰پترو کیمیا کوشانلنت ترمز۱۳۹۸/۰۴/۲۳بندرعباس- کوی فرهنگیان- خیابان ناخدا- پلاک ۷- تلفن: ۰۹۱۶۶۳۱۱۴۸۹
۲۱پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیشمصالح ساختمانی۱۳۹۹/۱۲/۱۰کیش- بلوار صدا و سیما- کمپ صبا - تلفن: ۷۶۴۴۴۲۲۲۹۹
۲۲پویا شیمی فراورده های نفتی روغن موتور و پلیمر۱۳۹۸/۰۳/۱۳بندرعباس – خیابان آیت اله غفاری- کوچه ۶- پلاک ۱۰- تلفن: ۷۶۳۳۳۴۴۴۴۴
۲۳پیشگامان کیفیت هرمزگاناسباب بازی۱۳۹۸/۰۵/۰۷بندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
۲۴پیشگامان کیفیت هرمزگانسلولزی۱۳۹۸/۰۵/۰۷بندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
۲۵پیشگامان کیفیت هرمزگانآزمون تایر۱۳۹۸/۰۵/۰۹بندرعباس- شهرک صنعتی- تلفن: ۰۹۳۷۹۲۳۴۹۸۸
۲۶پیشگامان کیفیت هرمزگاننساجی۱۴۰۰/۰۱/۲۶بندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
۲۷پیشگامان کیفیت هرمزگانلوازم التحریر۱۳۹۹/۰۷/۱۷بندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
۲۸تلاشگران همیشه سیز هرمزگانتست هیدروستاتیک۱۳۹۹/۱۲/۰۹بندرعباس- کیلومتر ۲ جاده میناب-آزمایشگاه تست هیدروستاتیک- تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۳۳۱۴
۲۹جوهر جوان جنوب دیرتعیین ماهیت شیمی۱۳۹۸/۰۳/۰۳آزادگان-بلوار سرور آزادگان-بالاترمعاونت دارو و درمان۰۷۶۳۳۳۴۸۰۹۱
۳۰دانشگاه هرمزگان سم شناسی ۱۳۹۹/۱۲/۲۶بندرعباس- کیلومتر ۹ جاده میناب- دانشگاه هرمزگان
۳۱دقت محاسبه هنگامفلزات سنگین۱۳۹۸/۰۵/۱۴بندر عباس-خیابان دانشگاه-جنب بلوار پرفسور خشنودی-ساختمان سینا ۲-طبقه سوم - تلفن: ۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
۳۲دقت محاسبه هنگامنساجی۱۳۹۹/۰۸/۱۱بندرعباس - خ دانشگاه- نبش دانشگاه ۱۶-ساختمان سینا- طبقه اول- واحد ۲ - ۰۷۶۳۳۶۱۵۰۱۷
۳۳دقت محاسبه هنگامتعیین ماهیت شیمیایی۱۳۹۹/۱۱/۲۸بندر عباس-خیابان دانشگاه-جنب بلوار پرفسور خشنودی-ساختمان سینا ۲-طبقه سوم - تلفن: ۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
۳۴دقیق آزمای اروند جنوبقطعات خودرو۱۳۹۸/۰۶/۱۸بندرعباس – بلوار پاسداران- روبروی هتل هما- بعد از استخر سرپوشیده هفت تیر- تلفن: ۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۲و۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۴
۳۵دقیق آزمای اروند جنوبلامپ۱۳۹۹/۱۱/۰۶بندرعباس – بلوار پاسداران- روبروی هتل هما- بعد از استخر سرپوشیده هفت تیر- تلفن: ۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۲و۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۴
۳۶زیست فن آورانماشین الات کشاورزی۱۳۹۹/۱۲/۰۶بندرعباس -طلائیه -فاز ۱-روبروی پل عابر پیاده- تلفن: ۷۶۳۳۷۵۴۰۰۸ -۰۷۶۳۳۷۵۴۰۶۶
۳۷ژرفاب مبنامصالح ساختمانی۱۴۰۰/۰۱/۰۵قشم-روستای طولا-شهرک گلزار- تلفن: ۷۶۴۲۲۲۶۵۴۱
۳۸سراب خانه آتشتست کپسولهای آتش نشانی۱۳۹۸/۰۱/۲۱بندرعباس- چهارراه قدس- نبش کوچه قدس ۳-تلفن:۳۲۲۴۵۶۵۶-۳۲۲۴۴۵۶۳-۳۲۲۴۵۳۲۸-
۳۹سلامت پرداز حکیمنساجی۱۳۹۸/۰۴/۰۳بندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵- تلفن: ۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
۴۰سلامت پرداز حکیمرنگ و پیگمنت۱۳۹۹/۱۰/۰۴بندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵- تلفن: ۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
۴۱سیمان هرمزگانآزمون سیمان۱۳۹۸/۰۳/۳۱استان هرمزگان - بندر خمیر- ک ۴ بندر لنگه- تلفن: ۷۶۳۳۲۲۲۳۰۱
۴۲سینا آزمای بندربوق و الکترو موتور-باطری ۱۳۹۹/۰۹/۳۰بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
۴۳سینا آزمای بندرمکانیک و فلز شناسی۱۳۹۹/۱۰/۱۴بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
۴۴شالوده آزما خلیج فارسمصالح ساختمانی۱۳۹۸/۰۲/۰۸بندرعباس –چهار راه نخل ناخدا-کوچه شقایق-پلاک ۲۲- تلفن: ۷۶۳۳۶۸۴۳۳۲
۴۵شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشملوازم خانگی۱۳۹۷/۱۱/۱۵قشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ۲- ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱
۴۶شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمآرایشی و بهداشتی۱۳۹۸/۰۵/۰۱قشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ۲- ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱
۴۷شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمآزمون دوره ای سبک- -نازلهای سوخت۱۳۹۹/۱۰/۰۴قشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ۲- ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱
۴۸شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمغذائی و کشاورزی۱۴۰۰/۰۱/۱۵قشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ۲- ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱
۴۹شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشممیکروبی۱۴۰۰/۰۱/۱۵قشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم ۲- ۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱
۵۰صنایع انفورماتیک (بندرعباس)صوتی و تصویری IT۱۳۹۹/۰۷/۲۲بندرعباس - بندر شهید رجائی- معاونت استاندارد شهید رجایی – طبقه همکف- تلفن: ۷۶۳۳۵۱۴۲۵۹
۵۱صنعت کیفیت نامداران غذائی و کشاورزی۱۳۹۸/۰۵/۱۱بندرعباس - آزاد شهر- خیابان سپاه- منازل شیلات تلفن: ۰۷۶۳۳۷۵۱۷۵۱
۵۲صنعت کیفیت نامدارانچوب۱۳۹۹/۰۸/۱۲بندر عباس- بلوار دانشگاه- نرسیده به بلوار امام حسین (ع)- روبروی مهرگان - ساختمان پاسارگاد – طبقه ۲- تلفن: ۳۳۶۷۸۴۵۰-۰۷۶۳۳۶۷۲۰۸۰
۵۳کلانتریطلا و نقره۱۳۹۹/۰۹/۱۷بندر عباس- خ امام- میدان هفده شهریور- جنب پاساژ ستاره شهر- ساختمان امام علی(ع)- طبقه سوم- تلفن: ۷۶۳۲۲۴۷۹۲۹
۵۴کنکاش کیفیت هرمز آنپلاستوفوم۱۳۹۸/۰۵/۲۸بندرعباس– چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسا- طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲
۵۵کنکاش کیفیت هرمز آنظروف چینی-شیشه۱۳۹۹/۱۲/۱۴بندرعباس– چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسا- طبقه اول- تلفن: ۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲
۵۶کیفیت آزمای جنوبکود شیمیایی۱۳۹۹/۱۰/۲۶بندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک ۱۶- تلفن: ۲۱-۳۳۳۵۲۴۲۰-۰۷۶
۵۷کیفیت مراد لنگهچوب۱۳۹۹/۱۰/۱۰شهرستان بندر لنگه- خ وحدت- روبروی تعاونی مرزنشینان- تلفن: ۷۶۴۴۲۳۴۳۵۴
۵۸کیفیت نوآوران ساحل آنامیسمکانیک و فلزشناسی۱۳۹۹/۰۹/۰۱سورو قدیم-بلوار دانشمند -روبروی بانک ملی نبش کوچه دانشمند ۶- تلفن: ۳۳۵۵۲۶۷۳-۰۷۶
۵۹کیمیا سنجش خلیج فارسسرطانزائی رنگ نساجی۱۳۹۸/۰۴/۰۸بندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – تلفن: ۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
۶۰کیمیا سنجش خلیج فارسفلزات سنگین۱۴۰۰/۰۱/۲۴بندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – تلفن: ۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
۶۱لاستیک کارآزما هرمزلاستیک۱۳۹۹/۱۲/۱۸بندرعباس - شهرک صنعتی شماره ۱- تلفن: ۰۷۶۳۲۵۶۰۳۸۶
۶۲مرکز پژوهش های متالوژی رازیمکانیک و فلزشناسی۱۳۹۸/۰۲/۳۱بندرعباس-اسکله شهید رجائی-ساختمان معاونت استاندارد بندرشهید رجائی ۷-۳۳۵۱۴۲۵۶-۰۷۶
۶۳معیار صنعت هرمزکالیبراسیون ۱۳۹۹/۱۱/۰۶بندر عباس- چهارراه ۲۲ بهمن-بلوار شهدای محراب-ساختمان سحر بلوک B-واحد ۱۶ - تلفن: ۷۶۳۲۲۱۱۵۱۹
۶۴نو اندیشان شیمی آزمونگازهای مبرد-تعیین ماهیت شیمیایی۱۳۹۹/۱۱/۲۵بندر عباس – کوی آزادگان- کوچه آزادگان۲۲ – پلاک ۹ - تلفن: ۳۳۳۳۰۴۰۰-۰۷۶۳۳۳۴۴۸۵۹
۶۵ورنا صنعت نساجینساجی۱۳۹۸/۰۵/۱۰بندرعباس- چهارراه دانشگاه- ساختمان شمس- روبروی مجتمع نان فانتزی شمس- بالای باتیک مردانه- طبقه ۶ ، واحد ۱۹-تلفن: ۳۳۶۸۲۶۶۴-۰۷۶
۶۶یکتا آزمای ساحلکلید و پریز مینیاتوری۱۳۹۹/۱۰/۲۲بندر عباس- چهارراه قدس- کوچه ربیع ۱۹-پلاک ۹ ۰۷۶۳۲۲۱۱۶۶۴
۶۷بهنگام تدبیر قشمشیمی و پتروشیمی،مواد نفتی۱۴۰۱/۰۴/۰۹بندرعباس-بندرشهید رجایی-مجتمع بندری خلیج فارس-سایت مخازن-شرکت خدمات دریایی و کشتارانی قشم
شماره تماس:۰۷۶۳۳۵۱۴۰۷۵
شماره همراه:۰۹۱۷۵۲۱۲۲۶۵

تصویر گواهی آزمایشگاه ها

ردیف نام شرکت
۱ شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم
۲ آماج گستر بندر
۳ اقیانوس سبز
۴ افروز شیمی لارک 
۵ ابدال کیش(مبصا کیش)
۶ اسلوب سازان کیش
۷ پارسیان بهینه پایش
۸ پایش اسراء آزما
۹ پیشگامان کیفیت هرمزگان
۱۰ پویا شیمی 
۱۱ پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیش
۱۲ دقیق آزمای اروند جنوب
۱۳ دقت محاسبه هنگام
۱۴ دانشگاه هرمزگان 
۱۵ زیست فن آوران
۱۶ ژرفاب مبنا قشم
۱۷ سینا آزمای بندر
۱۸ سیمان هرمزگان
۱۹ سلامت پرداز حکیم
۲۱ مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرعباس
۲۲ مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرلنگه
۲۳ صنعت کیفیت نامداران 
۲۴ کنکاش کیفیت هرمز آن
۲۵ عیار سنجی کلانتری
۲۶ کیفیت مراد لنگه
۲۷ مهندسی کاوشگران فیامین گیل
۲۸ کیمیا سنجش خلیج فارس
۲۹ لاستیک کار آزما هرمز
۳۰ معیار صنعت هرمز
۳۱ نو اندیشان شیمی آزمون
۳۲ یکتا آزمای ساحل
۳۳ جوهر جوان جنوب
۳۴ فنی کیفیت ساحل آنامیس
۳۵ مجتمع پترو صنعت گامرون
۳۶ مرکز پژوهش های متالوژی رازی
۳۷ کیفیت آزمای جنوب
۳۸ اطلس اینسپکشن
۳۹ مکانیک خاک هرمزگان
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۴۱ تلاشگران همیشه سبز هرمزگان
۴۲ پالایش قیر کسری
۴۳ سراب خانه آتش
۴۴ آزمون گستر بندر
۴۵ پترو کیمیا کوشان
۴۶ ورنا صنعت نساج