احسان رنجبر

(معاونت ارزیابی انطباق)

تلفن تماس :۳۳۳۳۰۵۵۴-۰۷۶
ایمیل : arzyabihormoz@isiri.gov.ir

این واحد وظیفه ارزیابی انطباق برای کنترل فرآورده ها . خدمات , فرایند ها , سیستم و اشخاص به منظور برآورده کردن ویژگی های مشخص وتعیین شده در سه حوزه اداره اجرای استاندارد ,صادرات و واردات و اداره امور آزمایشگاه ها را برعهده دارد .

[blog_posts style=”m1″ share=”off” display=”category” category=”61″ pagination=”on” ad_count=”3″ count=”5″]