نادر زبردست

(معاون استاندارد بندرشهید رجایی)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۵۱۴۲۷۲
ایمیل : stdrajaehormoz@isiri.gov.ir

این معاونت  یکی از معاونت های  اداره کل استاندارد استان هرمزگان میباشد .ساختمان معاونت مذکور در مردادماه۱۳۸۶مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون در حال ارائه خدمات به صادر کنندگان و وارد کنندگان میباشد. این معاونت  دارای زیربنای ۲۴۰۰ متر مربع می باشد. بخشی ازآزمایشگاههای اداره کل استاندارد استان هرمزگان دراین معاونت واقع شده است. این معاونت  به لحاظ قرار گیری درجوار گمرک و بندر مهم واستراتژیک شهید رجائی نقش بسیار مهمی درتسریع صادرات وواردات کالا به کشور داشته وخواهد داشت.

[blog_posts style=”m1″ share=”off” display=”category” category=”55″ pagination=”on” ad_count=”3″ count=”5″]