مجید زارع زاده

(معاونت منابع انسانی و پشتیبانی)

تلفن تماس: ۰۷۶-۳۳۳۳۰۵۵۸
ایمیل: managmenthormoz@isiri.gov.ir

نظارت بر سیاست­ها و خط مشی­های اداری و مالی و استخدامی و امور مدیریت منابع انسانی و اداری ، رفاهی و استخدامی واحدها در قالب سیاست­های کلی ابلاغی، ارزیابی وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس شاخص­ها و ضوابط مصوب و نظارت بر چگونگی صدرو مجوزهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط،  اجرای طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی و اعمال نظارت و هماهنگی لازم در این زمینه، نظارت بر اجرای امور مالی اعم از نگهداری دفاتر ، اعتبارات ، هزینه ­ها و تهیه وتنظیم و صدور اسناد مالی و وصول اعتبارات تخصصی بر اساس قوانین و مقررات نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق ­العاده­های مربوطه تمامی واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی نظارت بر انجام کلیه امور وخدمات و تدارکات استانداری و واحدهای تابعه براساس  قوانین و مقررات نظارت برتهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای ) مدیریت فرایند از طریق نظارت بر تهیه ، تنظیم ، ارزشیابی و اجرای برنامه ­های آموزشی کارمندان واحدها با همکاری مراجع آموزشی ذیربط ، ظارت بر اجرای برنامه ­ها و طرح­های تحول اداری- توسعه فنآوری اطلاعات ، نوسازی اداری و مصوبات شورای عالی اداری در واحدها و ارائه گزارش­های لازم تهیه الگو و سیستم­های اطلاعاتی متناسب با نیازهای موجود در استان.

[blog_posts style=”m1″ share=”off” display=”category” category=”64″ pagination=”on” ad_count=”3″ count=”5″]