به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان ، مطابق استاندارد ملی۶۴۳۶،۸۹۸۷،۱۱۳۸۹ و همچنین طبق ماده ۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد مبنی بر الزام متصدیان شهربازی ها نسبت به استاندارد نمودن تجهیزات و وسایل بازی،اداره کل استاندارد هرمزگان اقدام به بررسی و مطابقت این تجهیزت بازی با استانداردهای ذیربط نموده است. پس از بازرسی های بعمل آمده از شهربازی ها توسط کارشناسان مربوطه و مشاهده موارد عدم انطباق ، مراتب به صورت کتبی به مجاری ذیربط و بهره برداران ابلاغ گردید که متاسفانه علیرغم پیگیری های متعدد اقدام موثری در جهت رفع نواقص موجود صورت نگرفت .

با توجه به اینکه رعایت استانداردهای فوق الذکر ارتباط مستقیم با سلامت و امنیت شهروندان و کودکان دارد ضرورت برخورد قانونی با متخلفان دو چندان احساس می شود که این امر منجر به طرح شکایت از طریق مراجع قضایی گردید و پس از پیگیری به استناد ماده ۹ قانون  فوق الذکر و صدور رأی ، به دستور قاضی اجرای احکام و با همکاری کلانتری محل تجهیزات بازی غیر استاندارد واحد متخلف پلمپ  گردید.

گفتنی است این اقدام در جهت انجام وظایف سازمان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان همواره یکی از مهمترین وظایف اداره کل استاندارد بوده که با جدیت پیگیری می شود.