بسم تعالی 

خبرنگاران محترم 

سوگند به قلم و آنچه می نویسد (قلم:۱)

۱۷ مرداد ماه ((روز خبرنگار))  یادروز باشکوه تلاشگران عرصه اندیشه و قلم که با مسئولیت و آزادی و تحمل سختی های فراوان به نگاشتن حقایقی     می پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می بخشد و همواره به مثابه دیده بانان امین جامعه در عرصه های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته اند. از این رو جهد شما عزیزان را در برافروختن چراغ اطلاع رسانی مستقل و مسئولانه ارج می نهم. بی شک، دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور، مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم و آرمان های ارزشمند انقلاب اسلامی جز با حق جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی شود. از ایزد منان تداوم عزت و اهتمام مسئولانه شما را در روایت عشق به وطن و ارزش های آن و حق گویی در عرصه آگاهی آرزومندم و این روز را صمیمانه از طرف خود و همکارانم در مجموعه استاندارد هرمزگان حضور والای شما تبریک عرض می نمایم.

عیسی باقرزاده همایی

مدیرکل استاندارد هرمزگان