مدیریت و کارکنان اداره کل استاندارد هرمزگان با صدور بیانیه ای در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، اقدامات نابخردانه اخیر سردمداران آمریکای جنایت کار را محکوم کردند.

در گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان در اعلام بیانیه محکومیت آمریکا و حمایت از سپاه پاسداران آمده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شجره طیب...

اخبار