خرمای استاندارد مصرف کنیم

خرما دارای خواص بسیار زیادی از جمله بازگشت انرژی و جوانی از دست رفته است که در قرآن کریم و دیگر کتاب های مقدس نیز به خواص این میوه شفابخش اشاره ویژه ش...

استاندارد روز