خلاصه استاندارد کشمش

کشمش، میوه رسیده و خشک ارقام مختلف انگور (مو) از گونه Vitis Vinifera L.از خانواده Vitaceae می باشد، که بخش زیادی از رطوبت آن برای افزایش زمان ماندگار...

مقالات