امضای تفاهم نامه آموزشی فی مابین اداره کل استاندارد هرمزگان و شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان