حضور مدیر کل و معاونین اداره کل استاندارد هرمزگان در میزخدمت مستقر در نماز جمعه به مناسبت هفته بسیج