پویش استاندارد

پیوستن سرپرست فرمانداری شهرستان میناب ، مدیر عامل بانک اقتصاد نوین کشور ، معاون نوسازی کشور، مدیر کل نوسازی استان هرمزگان و رییس مجمع خیرین استان هرمزگان به پویش خرید کالای استاندارد ایرانی.