پیوستن امام جمعه اهل تسنن شهرستان میناب به پویش خرید کالای استاندارد ایرانی