پیوستن رئیس فرودگاه شهرستان بندر لنگه به پویش ” کالای استاندارد ایرانی می خرم”